Passende en veilige zorg en ondersteuning

HACCP

Udens Duyn huurt een extern bedrijf in (Bureau de Wit) om de HACCP te controleren. Zij komen minimaal vier keer per jaar, steekproefsgewijs. De laatste check heeft op 13-3-2023 plaatsgevonden waarop 91% goed gescoord werd. Daar zijn we ook erg trots op. 

Schoonmaak

Schoonmaak vindt plaats volgens de WIP-richtlijnen 'schoonmaak richtlijnen kamers'. Dit wordt door een extern bedrijf gedaan: EW facility service. De rayonmanager van EW komt maandelijks een schoonmaakcheck uitvoeren (MKS ronde).

Melding Incidenten Cliënten (MIC)

Elke week wordt een analyse door de kwaliteitsverpleegkundige gedaan op de MIC-meldingen, belangrijke punten worden meteen opgepakt. Het doel voor 2023 is de incidentmeldingen medicatie in eigen beheer terugdringen. 

De aandachtsvelders koppelen terug naar het team in het teamoverleg na aanleiding van de incidentmeldingen met de gesignaleerde trends. Zij doen tijdens een teamoverleg een concreet voorstel ter verbetering van de trends.

Bij bijzonderheden vindt een directe terugkoppeling plaats door de kwaliteitsverpleegkundige aan de desbetreffende zorgmedewerker die de melding heeft gedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onvolledig invullen van een melding of het afhandelen van het incident waar nog verbeteringen mogelijk zijn voor bij een volgend incident.

De MIC-aandachtsvelders komen één keer per twee maanden bij elkaar om de MIC-analyses te bespreken. Met in het achterhoofd: "Wat hebben we afgelopen periode gezien en waar zijn we tegenaan gelopen?" 

Met behulp van coaching door de kwaliteitsverpleegkundige worden aandachtspunten besproken en met elkaar gedeeld, met als doel om naast verbetering ook van elkaar te leren.