Passende en veilige zorg en ondersteuning

Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)

Naar aanleiding van het melden van incidenten heeft de kwaliteitsverpleegkundige een observatie en onderzoek uitgevoerd. De knelpunten en behoeftes van de medewerker, die hierbij naar voren gekomen zijn, zijn opgepakt door de kwaliteitsverpleegkundigen. De medewerkers vinden het nog lastig om een MIC-melding te maken en deze op de juiste wijze te rapporteren. De kwaliteitsverpleegkundige zal op maat en op vraag van de medewerker begeleiding aanbieden.

MIC is een vast agendapunt in het teamoverleg

Elke week wordt een analyse gedaan, belangrijke punten worden meteen opgepakt. De MIC-aandachtsvelders komen één keer per twee maanden bij elkaar om de MIC-analyses te bespreken. Met in het achterhoofd: "Wat hebben we afgelopen periode gezien en waar zijn we tegenaan gelopen?" Met behulp van coaching door de kwaliteitsverpleegkundige worden aandachtspunten besproken en met elkaar gedeeld, met als doel om naast verbetering ook van elkaar te leren.