Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

In 2023 heeft 78% deelgenomen aan het ervaringsonderzoek voor medewerkers. Dit is een toename van 37%, waar we dan ook erg trots op zijn. Het onderzoek in 2023 is recent afgenomen. Inhoudelijk worden de uitkomsten nog met de teams besproken en volgen er acties. Met name veranderingen rondom dienstroosters komt duidelijk naar voren als aandachtspunt.

Vrijwilligers

Wij zijn trots op de slag die wij geslagen hebben met het werken met vrijwilligers. Wij hebben een groter aantal vrijwilligers ten opzichte van vorig jaar (nu totaal 18), verdeeld over de week beschikbaar en inzetbaar. Er zijn voor cliënten steeds meer mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op een vrijwilliger. Het gaat hier om individuele activiteiten zoals fietsen met de duofiets, begeleiding bij een ziekenhuisafspraak of samen een kop koffie drinken. 

De samenwerking tussen de vrijwilligers en het zorgteam krijgt steeds meer vorm. Alle zorgteams hebben een contactpersoon voor de vrijwilligers. 

Het ervaringsonderzoek dat in 2022 uitgezet is, is door alle vrijwilligers ingevuld. 

De vrijwilligers scoren gemiddeld heel hoog op de zes onderdelen binnen de monitor:

  1. Werkplezier en werkgeluk: 91% (algemene tevredenheid en geluk in werk scoort 8,6!);
  2. Begeleiding en ondersteuning: 88%;
  3. Duidelijkheid verwachtingen en eisen: 84%;
  4. Samenwerking: 83%. Bij dit onderdeel geeft 5% een score rood aan; bij samenwerking met betaalde krachten en opgenomen in team (sommigen gaven in overleg ook aan dat ze er last van hebben, dat ze zich niet gezien en verbonden voelen met teams op de verschillende etages) en rond 15% geeft grijs aan (zij spreken hiermee hun twijfels uit bij de samenwerking en verbondenheid);
  5. Werkomgeving: 64%;
  6. Ruimte en verantwoordelijkheid: 63%.

Vrijwilligers geven aan dat ze vrijwilligerswerk doen, vanwege de zinvolle tijdsbesteding en omdat ze graag andere mensen helpen.

Op de open vraag of ze zaken verbeterd willen zien, geven een aantal vrijwilligers aan dat het prima in orde is, ze niets weten om te verbeteren en dat alles naar wens is.

57% van de vrijwilligers zal vrijwilligerswerk binnen Udens Duyn aanraden en ruim 40% zal het Hotel aanbevelen bij anderen.