Passende en veilige zorg en ondersteuning

Wanneer er een MVA wordt gerapporteerd, komt dit altijd terug in de teamvergadering. Er is een aandachtsvelder die zorgt voor opvolging volgens PDCA. PRISMA wordt vervolgd hoe/of dit in de wijk een vervolg krijgt.