Waardering cliënten en mantelzorgers

​​​​​ZorgkaartNederland

De waarderingen Thuiszorgteam Veghel

ME TZ wijkteam Zuid - de afgelopen 12 maanden 19 vragenlijsten PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore betreft 8,3.

ME TZ Wijkteam Centrum - de afgelopen 12 maanden 6 vragenlijsten PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore betreft 7,8.

ME TZ wijkteam Noord - de afgelopen 12 maanden 1 vragenlijst PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore betreft 9,9.

Uitdagingen en plannen voor 2023 zijn om met elkaar in gesprek te gaan (tijdens teamvergaderingen) over wat zegt een ingevulde PREM vragenlijst, welke aspecten vallen op? Wie is eigenaar van het bespreekbaar maken van de ingevulde PREM vragenlijsten? 

Er is een verband zichtbaar in cliënttevredenheid en verwachtingen in tijdstip waarop zorg wordt gewenst. Om dit in reële banen te leiden is het noodzakelijk dat dit voor de start van de zorg goed besproken wordt. Daarmee verhoog je cliënttevredenheid. Dit vraagt investering in teamcoaching; het is belangrijk om allemaal dezelfde taal te spreken. 

Onder de teams is de PREM-vragenlijst onder de aandacht gebracht, cliënten worden nu structureel tijdens de jaarlijkse evaluatie gevraagd die in te vullen. Er zijn werkafspraken gemaakt over het invullen van de PREM; dit doen we minimaal één keer per jaar bij evaluatiegesprekken. Om dit onder de aandacht te houden, gaan wij in 2023 hiermee aan de slag. 

Thuiszorgteam Sint Oedenrode

ME TZ Eerschot/Nijnsel: de afgelopen 12 maanden 29 vragenlijst PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore 8,9.

ME TZ Olland/Centrum: de afgelopen 12 maanden 9 vragenlijsten PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore 8,5.

ME TZ Meierijstad: de afgelopen 12 maanden 18 vragenlijsten PREM ingevuld. Gemiddelde tevredenheidsscore 8,7.

De PREM-vragenlijst wordt binnen de thuiszorgteams in Sint-Oedenrode minstens één per jaar ingevuld door de cliënt. Zo veel als mogelijk via het digitaal cliëntendossier, zodat de cliënt de eigen regie voert in het invullen van de vragen en ook open zijn of haar mening kan uiten. 

Thuiszorgteam Boekel

ME TZ 3 Boekel-centrum: de afgelopen 12 maanden 39 vragenlijsten PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore betreft 9,2. 

ME TZ 4 Venhorst: de afgelopen 12 maanden 21 vragenlijsten PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore betreft 8,4. 

ME TZ 5 Donkzicht en dagbesteding: de afgelopen 12 maanden 5 vragenlijsten PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore betreft 8,3. 

ME TZ 6 aanleunwoningen Kloosterlaan: de afgelopen 12 maanden 6 vragenlijsten PREM ingevuld. Gemiddelde cliënt tevredenheidsscore betreft: 8,7. 

De PREM-vragenlijst wordt jaarlijks ingevuld en geanalyseerd waaruit verbeteracties worden uitgezet. 

Huishoudelijke Thuiszorg

Op dit moment wordt er geen cliënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cliënten die huishoudelijke thuiszorg afnemen. In 2023 wordt er een onderzoek uitgevoerd om hier ook de cliëntervaringen op te kunnen halen. 

Trots zijn we op de soepel verlopen inzet tijdens de zomervakantie in 2022. Door een goede communicatie tussen de cliënten en medewerkers heeft de personele bezetting tijdens de zomervakantie geen problemen opgeleverd. Ook in 2023 zullen we deze manier van communiceren continueren.