Waardering medewerkers

Medewerkers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

In 2022 heeft BrabantZorg de volgende top 3 samengesteld van acties waarvan medewerkers vinden dat die prioriteit hebben.

  • Werkdruk;
  • Ontwikkeling;
  • Waardering.

Hier gaan we in 2023 dan ook mee aan de slag

We zijn trots op de creativiteit om samen (cliënt en team) te zoeken naar de mogelijkheden van zorg verlenen. 

Tijdens de coronaperiode is de zorgverlening goed doorgegaan. Dit mede door de betrokkenheid en inzet van medewerkers.

Werkplezier is belangrijk en heeft meer aandacht binnen BrabantZorg. Er vinden investeringen plaats in de teams om elkaar te vinden en aandacht voor elkaar te hebben. Een goed voorbeeld hiervan is het gelijktijdig eindigen van de routes of een koffiemoment om samen te kunnen afsluiten.

Ook hadden wij een structurele onderbezetting van personeel. Dit is een probleem dat zich over de volle breedte van de regio afspeelt en waarop we helaas geen invloed hebben.
Door de Helpende Plus zorgmedewerkers meer te scholen hopen we hen beter in te kunnen zetten in de routes.

Verder vindt er een pilot plaats in de teams van Boekel en Veghel door huishoudelijke medewerkers in te zetten voor de lichte werkzaamheden tijdens hun route.

Alle thuiszorgmedewerkers krijgen in 2023 de scholing aangeboden; kennis over psychiatrische ziektebeelden, bejegening, vroegsignalering en de-escalerend handelen. Deze scholing wordt deels vanuit subsidiegelden betaald.

Thuiszorgteam Veghel

Er worden geen vragenlijsten omtrent teamfunctioneren via PUUR. Team inzicht ingevuld. Wel is er expliciete aandacht voor BrabantZorg-breed medewerkers ervaringsonderzoek. In de thuiszorg Veghel is in 2022 aandacht geweest om gezamenlijk pauze houden te stimuleren. Teamleden geven aan dat zij zich gewaardeerd voelen wanneer de teammanager aansluit bij deze pauzes en daar wordt gehoor aan gegeven. Hier gaan we dan ook in 2023 zeker meer door.

Thuiszorgteam Sint Oedenrode

Uit de uitkomsten van het uitgezette medewerkersonderzoek is naar voren gekomen dat bereikbaarheid in de vrije tijd van medewerkers een hot item is. We hebben hier dan ook als team afspraken over gemaakt, met als resultaat een verhoogd werkplezier. 

Thuiszorgteam Boekel

Per 2022 is BrabantZorg als organisatie bezig geweest met aandacht en onderzoek naar waardering van medewerkers. Medewerkers vinden het prettig dat er vervolgacties worden ondernomen. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheidsdienst. Ook in de thuiszorg Boekel is in 2022 aandacht geweest om gezamenlijk pauze houden te stimuleren. Elkaar zien als collega’s staat voorop m.b.t. (het behouden van) werkplezier en zullen we ook in 2023 continueren