Waardering medewerkers

Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt bekeken wat goed gaat en wat beter kan binnen BrabantZorg.

Medewerkers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.