Passende en veilige zorg en ondersteuning

In 2021 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht geworden. Wijkverpleegkundigen en thuiszorgteams zijn meegenomen in de verandering die deze wet met zich meebrengen, zodat op juiste wijze en passend gehandeld kan worden.

Inmiddels zijn de audits onder andere omtrent medicatieveiligheid in de thuiszorg weer opgepakt.

Een van de wijkverpleegkundigen in de regio Oss volgt de opleiding om Prisma analyses uit te kunnen voeren. Hierbij wordt, wanneer sprake is van een incident bij een cliƫnt, met een multidisciplinair team gekeken wat de oorzaak van het incident is en hoe dit mogelijk in de toekomst voorkomen kan worden.

In 2022 is er ook weer aandacht voor Risico inventarisatie en Evaluatie, de RI&E.