Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

We zijn trots op het rapportcijfer. Komend jaar willen we graag het aantal respondenten verhogen. We willen dit vooral doen door de PREM onder de aandacht te blijven brengen bij cliënt en mantelzorger. Wijkverpleegkundigen en cliënt contactpersonen besteden aandacht aan de PREM tijdens de intake, evaluatie en eindgesprekken.

Huishoudelijke Thuiszorg
Op dit moment wordt er geen cliënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cliënten die huishoudelijke thuiszorg afnemen. In 2023 wordt er een onderzoek uitgevoerd om hier ook de cliëntervaringen op te kunnen halen.