Waardering medewerkers

Medewerkers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

De bevindingen uit het medewerkers ervaringsonderzoek worden besproken op teamniveau en waar wenselijk wordt actie ondernomen.

In maart 2023 heeft opnieuw een medewerker servaringsonderzoek plaatsgevonden. Medewerkers zijn actief gestimuleerd het ervaringsonderzoek in te vullen. Er is een respons van 70% De uitkomsten hiervan zullen besproken worden in de teamoverleggen. De vervolgacties hierop zullen meegenomen worden in het Garantieplan Kwaliteit. In het jaarplan 2023 is een van de pijlers medewerkerstevredenheid. 

Er is in de regio Oss een grote bijeenkomst geweest waarbij medewerkers konden aansluiten en uitleg kregen over het jaarplan.

Huishoudelijke thuiszorg
In 2023 is de uitdaging nog groter om een match tussen klanten en medewerkers te vinden, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom zal één van onze focuspunten zijn het werven van nieuwe medewerkers.