Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In 2023 gaan de teams aan de slag om de zorg samen met de cliënt en hun netwerk in te zetten, middels SamenZorggesprekken. 

Daarnaast wordt ingezet op training om zo goed mogelijk te kunnen omgaan en aansluiten op de zorgvraag van de cliënt m.b.t. gedrag en ziektebeeld. Na inventarisatie van de signalen vanuit de teams, zal deze training voor HHT medewerkers worden ingezet om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. De training wordt gegeven door de consulent belevingsgerichte zorg.

Eigen regie

De inzet van zorgtechnologie breidt uit en wordt gestimuleerd door de medewerkers, waardoor de eigen regie van de klant gewaarborgd blijft.

Door de inzet van de consulent zorgtechnologie binnen de teams, leeft het meer en heeft zorgtechnologie structureel de aandacht.

SamenZorg in de wijk (met aandacht voor samenwerking en netwerken)

De audit Persoonsgerichte zorg gaan we in de toekomst gezamenlijk uitvoeren met de thuiszorg en huishoudelijke thuiszorg, met als doel het samenwerken en het samen afstemmen van zorg op meerdere onderdelen te verbeteren. Dit is vooral in het belang bij gezamenlijke cliënten. 

Zorgtechnologie

Huishoudelijk thuiszorg
Vanuit de huishoudelijke thuiszorg denken we mee in het minder belastbaar maken van onze werkzaamheden. Dit doen we door in samenwerking met Carrousel Groen een dekbedovertrek te ontwikkelen waarbij het verschonen minder zwaar wordt. Verder zijn we aan het onderzoeken, in samenwerking met de consulent zorgtechnologie of zorg- technologische ontwikkelingen op het gebied van een robot stofzuiger/dweil of raamwisser door de huishoudelijke thuiszorgmedewerker ingezet kan worden (denk bv. aan een raamwasrobot).

Thuiszorg 
Binnen de thuiszorg zetten we in op het gebruik van de Doff en Donner en de zelfredzaamheidskoffer. Het stimuleert eigen regie voor de cliënt en betekent ook minder zorginzet voor de thuiszorg.

Resultaten interne audits

In 2023 staan de volgende audits op de planning: 

Team Uden
Hygiëne & Infectiepreventie.

Team Zeeland, Schaijk, Reek Grave
Persoonsgerichte zorg (Schaijk/Reek) en Medicatieveiligheid.