Waardering van u en anderen

​ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met thuiszorg regio Uden ​met ons te delen.​

In de afgelopen twee jaar zijn we trots op onze zorgverlening die we hebben kunnen waarborgen, op een zo prettig mogelijke manier voor onze cliënten. De cliënten waren blij dat de thuiszorg bleef komen en ze op hen kon rekenen; medewerkers voelden hoe belangrijk ze waren voor cliënten in deze periode. Ook de mogelijkheden om toch te kijken wat er aan communicatie mogelijk was om elkaar op afstand te ontmoeten, droegen daaraan bij.

We willen de thuiszorg cliënten nog beter betrekken bij informatieverstrekking vanuit BrabantZorg. Samen met afdeling Communicatie wordt gekeken hoe dit beter vormgegeven kan worden.

Cliënten zijn blij met de mogelijkheid van een vaste hulp die op vaste tijden komt. Er wordt dit jaar gekeken naar de mogelijkheden om meer te werken met vaste vervangers.