Waardering van u en anderen

​ZorgkaartNederland

We willen de thuiszorg cliënten nog beter betrekken bij informatieverstrekking vanuit BrabantZorg. Samen met afdeling Communicatie wordt gekeken hoe dit beter vormgegeven kan worden. Acties hiervoor zullen we in 2023 uitzetten.

In 2023 willen we het invullen van de klanttevredenheid via de PREM-vragenlijsten stimuleren, om een nog vollediger beeld te krijgen. De opdracht hiervoor is uitgezet bij de cliënt contactpersonen van de cliënt.