Passende en veilige zorg en ondersteuning

Extreme woonsituaties

We hebben als huishoudelijke thuiszorg steeds meer te maken met extreme woonsituaties. In 2023 wordt er beleid ontwikkeld rondom het omgaan met vervuilde huishoudens. Medewerkers krijgen handvatten om een goede objectieve beoordeling te doen en daar acties op uit te kunnen zetten. Dit willen we in 2023 afgerond hebben.

Bereikbaarheid 

In 2023 bekijken we of we gebiedsafspraken kunnen maken met andere organisaties in de nacht, zodat we efficiënt kunnen werken, met minder reistijd en minder medewerkers. 

In 2022 zijn we gestart met een oriëntatie om door middel van de telefoon en een app de inkomende boodschappen gelijk bij de juiste medewerker te krijgen. De knelpunten worden momenteel verzameld via een gezamenlijk e-mailadres naar 'Naast'. Tweede kwartaal 2023 volgt er een evaluatie rondom de telefoon en app (door afdeling Vernieuwing en Kwaliteit). De knelpunten worden nu op één plek verzameld en ‘Naast’ zal de benodigde acties daarop uitzetten.