Passende en veilige zorg en ondersteuning

Incidenten en calamiteiten

Er is in de wijk geen Prisma analyse nodig geweest, maar in de wijk hebben we nu aandachtsvelders Prisma-light.

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

De Plic-werkgroep beheert nu de melding verbeter acties (MVA’s). Zij komen iedere twee maanden samen en bespreken dan opvallende zaken. Tijdens de teamvergaderingen zijn de MVA’s een vast agendapunt en worden zaken vastgelegd in de actieplannen.

Aankomend jaar willen we kijken met de afdeling Vernieuwing en Kwaliteit of er een kwaliteitscheck in huishoudelijke thuiszorg (HHT) kan komen, bijvoorbeeld via audits.