Waardering medewerkers

Medewerkers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

In 2023 zetten we in op het verbeteren van de persoonlijke waardering voor onze medewerkers. Dit doen we in de vorm van aandacht en fysieke nabijheid van de teammanager.