Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

Vanuit de audit Persoonsgerichte zorg zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen: Meer aandacht voor activiteiten en het ondersteunen van cliënten om hun talenten in te zetten; Optimaal gebruikmaken van het bestaande netwerk van de cliënt; aandacht geven aan levensvragen; zingeving verlies van functies; afhankelijkheid; wat belangrijk is in het leven; en nog wensen te vervullen. 

In 2023 gaat het team starten met ‘SamenZorggesprekken’ waarbij eigen regie en het netwerk van de cliënt centraal staan. Hiervoor gaat meer aandacht komen.

Tijdens het CCP’er overleg wordt stilgestaan bij levensvragen, hoe het team met de cliënt hierover in gesprek kan gaan. Indien nodig kan er ondersteuning geboden worden door de geestelijke verzorger.
Ook wordt er meteen bij het huisbezoek, dat sinds 2023 is opgepakt, een start gemaakt met het invullen van de levensgeschiedenis.

Wonen en Welzijn

Wonen
De Heegt is in 2020 volledig gerenoveerd. Alles is mooi en nieuw, maar nog niet geheel aangekleed. Eind 2022, begin 2023 is er veel aandacht besteed aan het creëren van een huiselijke sfeer. 

Eten en Drinken
Eind 2023 willen we op afdeling PG starten met fingerfood. Het vergroot de zelfredzaamheid van de cliënten wanneer het gebruik van bestek moeilijker wordt. 

Welzijn
Door het aannemen van een woonbegeleidster wordt er meer persoonlijke aandacht besteed aan het op maat aanbieden van activiteiten.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad van De Heegt is samengevoegd met de cliëntenraad van het Martinushuis. Beide locaties worden door hetzelfde management aangestuurd. 

Er zijn veel wisselingen geweest binnen de cliëntenraad. Momenteel zijn er geen afgevaardigden vanuit De Heegt. Recentelijk is er een nieuwe voorzitter aangesteld. De uitdaging voor 2023 is om leden vanuit De Heegt te werven. 

De huidige cliëntenraad is voornemens om komend jaar een stabiele en duidelijke positionering neer te zetten. Hierbij kan men de benodigde cursussen volgen. 

Zorgtechnologie 

De inzet van zorgtechnologie is minimaal en reikt nog niet verder dan het bekende en geijkte. Innovatie en uitbreiding van mogelijkheden is zeer gewenst. 

Binnen beide teams van de Heegt zijn aandachtsfunctionarissen zorgtechnologie aangesteld die de inzet en mogelijkheden van zorgtechnologie gaan onderzoeken en zullen ook de samenwerking met afdeling zorgtechnologie oppakken. 

Resultaten interne audits

In 2023 staan de audits Medicatie en Hygiëne & Infectiepreventie op de planning.