Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Tijdens inhuizing van een cliënt vindt een kennismakingsgesprek plaats voor de wensen/verwachtingen. Na zes weken vindt er opnieuw een gesprek plaats om de ervaringen te bespreken en eventueel de wensen/verwachtingen bij te stellen, zodat de cliënt rustig heeft kunnen wennen. Indien het mogelijk is wordt ‘zo wil ik het graag’ met de cliënt ingevuld.

Het afgelopen jaar hebben we indien dit mogelijk was i.v.m. de coronapandemie cliëntbesprekingen en gedragvisites gehouden, zodat we de informatie die wij individueel hebben collectief wordt. Deze informatie wordt in Puur woondossier “zo wil ik het graag”, toegevoegd. Het contact met zowel de cliënten als de naasten is warm en betrokken. De lijnen zijn kort m.b.t. communicatie. Er is op alle items veel zorg naar de cliënten toe.
De kleinschaligheid van De Heegt zorgt ervoor dat men de cliënt door en door leert kennen/kent.

We weten dat niet altijd alle informatie van de levensgeschiedenis aanwezig is. Hiervoor willen wij een familieavond organiseren om uitleg te geven waarom dit belangrijk is en hoe dat dit in Puur gezet kan worden door contactpersonen. Alle eerste contactpersonen zijn medio 2022 gemaild met de vraag om dit uit te voeren. Een aantal families is al begonnen met het delen van het levensverhaal.

Wonen en Welzijn

De Heegt is onlangs gerenoveerd; dit zorgt voor een beter woongemak. Door de overstap naar koken in de huiskamer is er meer sfeer gecreëerd, waardoor er beter ingespeeld kan worden op de wensen en de behoefte van de cliënt.
Er wordt in 2022 gekeken naar een uitgebreid activiteitenaanbod en er wordt gekeken naar individuele wensen. Cliënten geven aan dat het huis gastvrij is en openstaat voor het hele gezin. Familie en naasten kunnen weer koffiedrinken in de huiskamers. Vanwege drukte op de huiskamer en te veel prikkels voor cliënten is dit langere tijd niet mogelijk geweest, waarna cliënten en naasten aangaven dit te missen. Daarom is dit nu weer ingezet, maar wel met de behoeften van de cliënt op de eerste plaats. Wanneer het te druk is wordt bezoek gevraagd om met de cliënt naar de kamer van de cliënt te gaan.

Samenwerking cliëntenraad

De punten die wij als cliëntenraad mede afgelopen jaar bereikt hebben zijn o.a:

  • De samenvoeging van cliëntenraad Nuland met cliëntenraad Geffen
  • Gelijkheid en openbaarheid van de abonnementsgelden
  • De abonnementsgelden openbaar zodat we weten waar het geld naartoe gaat
  • Het ontvangen van bezoek in de gezamenlijke huiskamer is enige tijd niet mogelijk geweest i.v.m. onrust van de cliënten. Het was hierdoor de bedoeling dat cliënten bezoek ontvingen op de eigen kamer. Inmiddels is het ontvangen van bezoek in de gezamenlijk huiskamers weer mogelijk en wordt dit als zeer prettig ervaren. Het is niet meer de bedoeling dat er veel familie tegelijkertijd in de huiskamer is in verband met onrust van de cliënten. Dit is gecommuniceerd met de familie en naasten.

Zorgtechnologie

Binnen De Heegt wordt er actief aan zorgtechnologie gedacht. Zo zijn er leefcirkels, cameratoezicht, inzet GPS, belevingstafel, robot poes enz.
Er is een Ambassadeur Zorgtechnologie binnen het team en er is nauw contact met de Consulent Zorgtechnologie van de regio.
Medewerkers gaan bekijken wat er mogelijk is om nog meer zorgtechnologie in te zetten. GPS is ingezet zodat cliënten vrijheid in Geffen kunnen behouden. Ervaringen cliënt/naasten is goed; het geeft een gevoel van veiligheid. Er is veel cameratoezicht ingezet.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Eten & drinken

Trots op: kwaliteit van eten en drinken. Voeding wordt ter plekke bereid en opgediend. Het is warm, ruikt lekker, zorgt voor eetlust en brengt gesprek op gang. Cliënten vinden het eten erg lekker.

In 2022 staan de audits Persoonsgerichte zorg, Veiligheid & Arbo en Schoonmaak nog op de planning. De volgende audit heeft plaatsgevonden:

Palliatieve zorg

Trots op: Comfort van de cliënt staat voorop, fijne samenwerking met huisarts en SOG. Iedereen is laagdrempelig bereikbaar en afspraken worden nageleefd.

Verbeterpunt: Bewustwording van de zorgmedewerkers bij “waarom zet ik bepaalde zorgvraag uit, wat wil ik bereiken en wat kan ik ontwikkelen.” Meer aandacht voor levensvragen. Ter opvolging is een korte presentatie geweest om meer bewustwording te creëren over het inzetten van bepaalde zorgvragen. Deze presentatie heeft ook gesprek tussen medewerkers op gang gebracht.
Meer aandacht voor levensvragen gaat tijdens cliëntbesprekingen opgepakt worden met de geestelijk verzorger.. Dit wordt in de loop van 2022 opgepakt. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden qua ondersteuning in Puur woondossier, zoals de vraag in het dossier: ‘Wat wil je nog graag doen?’