Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met De Heegt met ons te delen. Trots zijn we op het rapportcijfer dat we gekregen hebben naar aanleiding van de waarderingen op ZorgkaartNederland.

Als feedback kwam daar uit dat er beter gecommuniceerd mag worden naar familie. Deze feedback willen we meenemen naar de lokale cliëntenraad. Binnen De Heegt gaan we starten met familieavonden, waar we het invullen van ZorgkaartNederland gaan stimuleren.

Voor 2022 willen we meer reacties van cliënten en mantelzorgers zodat we iedereen kunnen bereiken en mogelijk meer feedback krijgen. Deze feedback gaan we ophalen door 2x per jaar met de cliënt en evt. diens familie in gesprek te gaan vanuit woonzorg.