Passende en veilige zorg en ondersteuning

De audit Schoonmaak van november 2021 gaf een positief resultaat.

Eten en drinken wordt als zeer positief ervaren, er wordt in de huiskamer gekookt en rechtstreeks opgediend aan tafel. Hoog in het vaandel staat dat de kwaliteit van eten en drinken goed blijft. HACCP check is geweest met een positief resultaat.

BHV wordt actief bijgehouden en nieuwe medewerkers worden geschoold.

In 2022 en 2023 wordt er een uitgebreid Risico Inventarisatie gepland

Meldingen verbeteracties (MVA’s)

Er is een aandachtsvelder voor de MVA’s. Zij analyseren de meldingen en deze worden besproken met de kwaliteitsverpleegkundige, het overzicht hiervan wordt met het team besproken. Eventuele verbeterpunten die hierbij naar voren komen worden vervolgens op het actieplan gezet.