Passende en veilige zorg en ondersteuning

HACCP

Naar aanleiding van de HACCP-check kwamen kleine actiepunten naar voren zoals een ander schoonmaakmiddel. Dit hebben we meteen opgepakt en er is een ander schoonmaakmiddel geïntroduceerd.

Schoonmaak

Vanuit de Schoonmaakcheck die in juni 2022 heeft plaatsgevonden, zijn de weinige aandachtspunten direct opgepikt.

Wet zorg en dwang

Op afdeling PG wordt op zeer korte termijn de ramen die zicht geven op de trap naar beneden volledig belevingsgericht bestickerd. Hetzelfde geldt voor de deur naar beneden. Dit doen we om wegloopgedrag in te perken. Zowel de deur als de trap zijn dan minder een trigger om hier door weg te willen. 

Veiligheid en Arbo

De uitgebreide Risico Inventarisatie die in 2022 uitgevoerd zou worden heeft geen doorgang gevonden. Deze zal in 2023 gepland worden.