Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

In 2022 was de respons 53% en in 2023 79%. Medewerkers zijn dus gemotiveerder om de waardering in te vullen! Hier zullen we in 2023 op blijven aansturen. De ‘algemene tevredenheid’ werd in 2022 met een 6.9 gewaardeerd en het ‘Geluk in het werk’ met een 7.6.

We willen in 2023 Elke dag zo fijn mogelijk voor medewerkers vergroten door voldoende tijd en aandacht voor de wensen en behoeften van medewerkers te nemen en werkplezier regelmatig onderwerp van gesprek te laten zijn.

Vrijwilligers

Er waren twintig vrijwilligers die in 2022 het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld. Zij waarderen de ‘algemene tevredenheid’ met een 7.9.

Uit dit onderzoek kwam verder naar voren dat de vrijwilligers behoefte hebben aan meer gezamenlijke bijeenkomsten met alle vrijwilligers en de vrijwilligerscoördinator. Het is wenselijk dat de vrijwilligerscoördinator vaker komt kijken wanneer de vrijwilligers bezig zijn (betrokkenheid).
Hier gaan we in 2023 dan ook aan werken. Per kwartaal wordt er in 2023 een overleg met alle vrijwilligers en de vrijwilligerscoördinator ingepland. 

Er is afgelopen periode veel geïnvesteerd in een ruim en gevarieerd activiteitenaanbod. Voor 2023 willen we graag hier familie in betrekken om meer aan te sluiten bij activiteiten, voor begeleiding en ondersteuning wat verbinding bevordert.