Waardering cliënten en mantelzorgers

In 2023 streven we naar meer waarderingscijfers op zorgkaartNederland. Om hiervoor te zorgen, willen we cliënten en mantelzorgers, na een multidisciplinair overleg, informatie aanreiken om zorgkaartNederland in te vullen.

Er wordt gestart met het bewonerstevredenheidsonderzoek in PUUR. In september wil De Wilberthof bij alle cliënten en mantelzorgers de bewonerstevredenheid afnemen. De cliënt contactpersonen gaan samen met cliënten en hun naasten de vragenlijst invullen.