Waardering cliënten en mantelzorgers

De reacties die wij rechtstreeks terugkrijgen van cliënten en naasten zijn positief op het gebied van zorg, eten en drinken en activiteiten aanbod. Het was nodig extra aandacht te besteden aan het aantal wisselende gezichten, waar we direct op ingespeeld hebben door vaste zzp’ers in te schakelen. Ook wordt familie meer betrokken, bijvoorbeeld tijdens familiegesprekken. De kwaliteitsverpleegkundige heeft een actieve rol in het coachen van het team.

Er is wat onvrede geuit over de kwaliteit van schoonmaken: hierop zijn acties uitgezet, waaronder het lopen van DKS rondes (dit was een punt dat vanuit Zelforganisatie naar voren kwam: de huishoudelijke medewerkers lopen rondes met elkaar en controleren elkaars werk).

Er is ontevredenheid over de kabelaansluitingen van KPN, dit is doorgespeeld naar de cliëntenraad en deze heeft dit bij de centrale cliëntenraad neergelegd, waar het opgepakt gaat worden.

ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met De Wilberthof met ons te delen.