Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

We gaan door met de werkwijze zoals we die in 2022 hebben ontwikkeld.

Medicatieveiligheid

In 2023 richten we ons op het optimaliseren van het medicatieproces.

Voorafgaand wordt een 0-meting (quickscan) uitgevoerd, om te kijken waar we als team staan. Vanuit hier worden er acties uitgezet en beschreven in het actieplan. Een 1-meting wordt uitgevoerd om te kijken of alle doelen behaald zijn. 

Nieuwbouw

In 2023 wordt in het nieuwbouwplan opgenomen dat cliënten een ruim opgezette eigen studio krijgen, zodat er meer ruimte is voor opbergmogelijkheden waardoor een schoner en makkelijk te onderhouden leefmilieu op de kamers te realiseren is.

Schoonmaak

In 2023 vindt nieuwe scholing plaats voor huishoudelijke medewerkers, waarbij de kwaliteit en kennis van schoonmaken wordt verbeterd en waarbij informatie gedeeld wordt over nieuwe werkwijzen en materialen. In de afgelopen jaren hebben de huishoudelijke medewerkers geen scholing gevolgd.