Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  
Info volgt z.s.m.

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Er komt een plan van aanpak over de nieuwbouw: hoe ziet het nieuwe Dijkstaete eruit, welke functies, welke voorzieningen, waar moet rekening mee gehouden worden, inspraak etc?

Er wordt een leerlijn ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. Dit maakt deel uit van het onboardingsprogramma. De leerlijn omvat twee trainingen per jaar gericht op onze doelgroep. Dit doen we in samenwerking met de BrabantZorg Academie.

Er zijn contacten met het Korsakov kenniscentrum en we zijn geabonneerd op het tijdschrift dat zij uitgeven. Ook worden congressen georganiseerd waar we aan kunnen deelnemen.

We sluiten vanaf 2023 aan bij het ketenoverleg Korsakov om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.