Skip Navigation Linkscertificaat-de-roze-loper

Certificaat de Roze Loper

Certificaat Roze LoperBrabantZorg zet zich in voor tolerantie. Iedereen is bij ons welkom en kan zichzelf zijn. Dit ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid. Vanuit een samenwerking met de gemeente Oss zijn onze Osse huizen De Wellen, De Ruwaard, Loovelt en Sterrebos onderworpen aan de Tolerantiescan van Consortium Roze 50+ Nederland, een initiatief van COC Nederland, ANBO, MOVISIE en Vilans. Onderdelen waarop deze scan toetst zijn onder andere respect en openheid, waarborging van privacy en aandacht voor omgaan met seksuele diversiteit.

Alle vier de huizen mochten het certificaat de Roze Loper in ontvangst nemen. In 2016 zijn daar de huizen in 's-Hertogenbosch aan toegevoegd; Noorderkroon en Nieuwehagen. In 2018 mogen Heelwijk, Laarstede, Martinushuis en De Heegt het certificaat in ontvangst nemen. ​Hiermee komt het aantal Roze Lopers op tien!

Uiteraard zijn wij tolerant in ál onze huizen. De Tolerantiescan zal in de nabije toekomst dan ook in meerdere huizen worden uitgevoerd. Zie voor informatie over het certificaat de Roze Loper de website: www.rozezorg.nl.