Meldcode huiselijk geweld

Sinds 2013 bestaat de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en zijn o.a. hulpverleners in de GGZ verplicht de meldcode te gebruiken en indien nodig melding te maken van huiselijk geweld. Op 1 januari 2019 is een afwegingskader onderdeel geworden van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Iedere beroepsgroep beschikt over een specifiek op haar eigen beroepsuitoefening toegesneden afwegingskader ‘op basis waarvan de professionals het risico op en de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen en dat hen in staat stelt te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel een vermoeden daarvan, dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen’.

Bekijk de Meldcode huiselijk geweld en het afwegingskader Huiselijk geweld GGZ BrabantZorg (april 2020)