Consulent belevingsgerichte zorg

De consulent belevingsgerichte zorg helpt cliënten (met dementie), verzorgenden en familieleden om op een plezierige en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wanneer u merkt dat u hier ondersteuning bij nodig heeft, kunt u de hulp van een belevingsgerichte consulent inschakelen. De kern van belevingsgerichte zorg is beter leren begrijpen en kijken naar wat u voelt of vindt. 

Behandeling en advies

De consulent kijkt samen met u naar de eigen identiteit en naar de mogelijkheden die bij u passen. Door observatie en persoonlijk contact leeft de consulent zich in u in en peilt hij eventuele mogelijkheden. Het uitgangspunt van de consulent zijn de dingen die wel goed gaan. 

Veiligheid is de basis van welbevinden. U voelt uzelf prettiger als u beter begrepen wordt in uw verdriet, onzekerheid of blijdschap. De consulent belevingsgerichte zorg kijkt met u, verzorgenden en familieleden mee en geeft adviezen over bijvoorbeeld de dagindeling, potentieel probleemgedrag en het tot stand brengen van positief gedrag. Daarnaast ondersteunt de consulent belevingsgerichte zorg, begeleidt en geeft workshops.

Zo werken wij bij BrabantZorg

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen: met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners. Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt is dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk voort kunt zetten zoals u dat gewend bent: Elke dag zo fijn mogelijk.

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug:

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf (weer leren), met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Meer informatie

U kunt bij BrabantZorg een consulent belevingsgerichte zorg op de volgende momenten tegenkomen

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of uw vraag of bericht naar ons sturen via het behandelaar contactformulier.