Samenwerking met netwerken

De behandelaren van het Behandel- en Kenniscentrum zijn aangesloten bij verschillende landelijke en regionale netwerken. De samenwerking binnen deze gespecialiseerde netwerken draagt positief bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Daarbij zijn de behandelaren ook actief in het delen van kennis, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en informatiebijeenkomsten voor cliënten en mantelzorgers.​


ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen), verdeeld over 70 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.


Samen in Zorg 

Samen in Zorg is een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio Oss- Uden-Veghel. Zij stellen zich ten doel de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren. Betere afstemming leidt tot effectievere en efficiëntere inzet van middelen en capaciteit in de zorg, en daarmee ook tot een betere zorg voor de patiënten.


MS Zorg Nederland 

​MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken.


Netwerk Palliatieve Zorg - Oss - Uden - Veghel 

Netwerk Palliatieve Zorg - Oss - Uden - Veghel is een netwerk waarin allerlei organisaties samenwerken om de palliatieve zorg in de regio zo goed mogelijk te organiseren.


NAH Samenwerkingsverband Noordoost Brabant 

NAH Samenwerkingsverband Noordoost Brabant heeft tot doel de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie van mensen met NAH beter te stroomlijnen. Daarnaast is de laatste jaren het bewustzijn gegroeid dat mensen met NAH geholpen zijn met een integrale benadering vanuit verschillende disciplines, sectoren waarvan ook en domeinen.


Meer samenwerkingen

Naast deze netwerken zijn onze behandelaren ook aangesloten bij: