Consulent Video Interventie

​​​​​Sommige ziektebeelden zoals dementie of een beroerte, kunnen gedragsveranderingen met zich meebrengen. Soms kunnen hierdoor misverstanden en irritaties ontstaan tussen u en uw naaste. De consulent Video Interventie Ouderenzorg geeft de mantelzorger handvatten hoe hier mee om te gaan.

​Gedragsveranderingen kunnen zorgen voor een machteloos gevoel en zijn er vaak de oorzaak van dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet langdurig kunnen volhouden. De consulent Video Interventie Ouderenzorg kan hierbij ondersteuning bieden. De begeleidingsmethode bestaat uit het maken van videobeelden van de eigen dagelijkse situatie bij u thuis. Aan de hand hiervan leert u hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed contact met uw naaste. Het doel van de begeleiding is dat u (weer) grip krijgt op uw situatie.

Video Interventie​ Ouderenzorg

Kijken naar wat wél goed gaat

De videobeelden maken u bewust van uw eigen handelen. Er wordt altijd gekeken naar goede contactmomenten, hierdoor wordt de mantelzorger op een positieve manier ondersteund.

Praktische hulp

De consulent Video Interventie Ouderenzorg biedt met name praktische hulp door te kijken naar dagelijkse dingen. U ervaart snel resultaat waardoor u elkaar (weer) weet te vinden.

Meer informatie of een afspraak inplannen

De consulent Video Interventie Ouderenzorg biedt behandeling en begeleiding aan huis voor mensen die zelfstandig wonen en vanuit de locaties van het Behandel- en Kenniscentrum. Deze behandeling valt onder eerstelijnszorg. Voor informatie of het inplannen van een afspraak kunt u rechtsreeks contact opnemen met het ​Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of ​uw vraag of bericht naar​ ons sturen via het ​behandelaren contactformul​ier.