Muziektherapeut

De muziektherapeut stapt in de belevingswereld van de cliënt en gaat samen op zoek naar muziek die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Muziektherapie kan bestaan uit zingen, muziek luisteren of zelf muziek maken. Alleen ​​​met de therapeut of in een groep.

​Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Het kan aanzetten tot beweging en kan worden ingezet als middel om te communiceren. Binnen Brabantzorg zetten de muziektherapeuten muziek, klanken en instrumenten in om de ​cliënt te ontmoeten in hun belevingswereld.

Herinneringen tijdens muziektherapie

Specialist muziekactiviteitenBelangrijke momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziekherinneringen. Momenten van geluk, verdriet en vreugde die je niet wilt vergeten. ​Maar laat vergeten nou net iets zijn dat bij dementie hoort.

​​​Toch blijft het muzikale brein langer intact en activeert andere hersendelen, waardoor vergeten herinneringen of het gevoel hiervan naar boven gehaald kunnen worden door muziek. Bij het horen van liedjes van vroeger verschijnt er een glimlach, wordt er meegezongen, komen de meest prachtige verhalen aan bod en deinen we mee op het ritme van de muziek.

Door de inzet van muzikale werkvormen vergroten we de maatschappelijke verbinding, het welzijn, de zingeving en de zelfredzaamheid van de bewoners. Met muziektherapie helpen we cliënten aan een glimlach op hun gezicht, een moment van herkenning en bij processen als acceptatie, rouw, depressie en stemmingswisselingen.

Contact maken

Doordat taal vaak verloren gaat bij ouderen met dementie wordt contact maken lastiger. Er is sprake van onbegrepen gedrag en cliënten worden onrustig. Muziek biedt veiligheid, zorgt voor ontspanning, nodigt uit tot communicatie en beweging.

Muziek verbindt! De verbindende factor en het positieve effect op stemming zorgen voor contact tussen de cliënt en de therapeut. Zelfs wanneer iemand zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt.

Meer informatie of een afspraak inplannen

Onze muziektherapeuten bieden behandeling binnen de huizen van Brabantzorg. Voor informatie of het inplannen van een behandeling kunt u rechtsreeks contact opnemen met het Behandel- en Kenniscentrum van uw regio ​of ​uw vraag of bericht naar​ ons sturen via het ​behandelaren contactformul​ier.