NAH-consulent

Wanneer u een niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft kan de NAH-consulent u en uw naasten helpen met begeleiding, advies en training om de gewone alledaagse dingen weer zo goed als mogelijk op te pakken.

Niet aangeboren hersenletsel ontstaat in de loop van het leven; het wordt nogal eens als een breuk in de levenslijn ervaren. Voorbeelden hiervan zijn een herseninfarct, tumoren of een ongeluk. Dit kan leiden tot zichtbare lichamelijke beperkingen zoals verlammingsverschijnselen of spraakstoornissen.

Onbegrip niet-zichtbare verschijnselen

NAH-consulentDaarnaast kunnen er niet-zichtbare verschijnselen van NAH zijn zoals stoornissen in het geheugen, slechte concentratie en vermoeidheid. Ook kunnen er veranderingen optreden op het gebied van emotie en gedrag. Soms is dit door de omgeving moeilijk te begrijpen. 'Maar je ziet er toch goed uit' of 'Wat doe je toch moeilijk' zijn opmerkingen die u wellicht regelmatig hoort. Dit kan leiden tot somberheid en depressie.

Datgene wat u wél kan

De NAH-consulent kan hulp bieden en komt hiervoor bij u thuis. Gesprekken zijn gericht op wat u wél kan en hoe u en uw omgeving kunnen omgaan met de beperkingen en veranderingen. Er is veel aandacht voor het verwerkingsproces, maar bijvoorbeeld ook voor het vinden van de juiste behandeling of het opnieuw oppakken van werk en/of hobby's.

Meer informatie of een afspraak inplannen

De NAH-consulent biedt behandeling en begeleiding aan huis voor mensen die zelfstandig wonen en vanuit de locaties van het Behandel- en Kenniscentrum. Deze behandeling valt onder eerstelijnszorg. Voor informatie kunt u rechtsreeks contact opnemen met het Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of ​uw vraag of bericht naar​ ons sturen via het ​behandelaren contactformul​ier.