Seksuoloog

​​Seksualiteit en intimiteit zijn zaken die verbonden zijn met het leven. Ook bij de ouder wordende mens. Wanneer door ziekte, een handicap of het verouderingsproces problemen ontstaan bij seksualiteit of intimiteit kunt u voor vragen, advies, begeleiding en therapie terecht bij de seksuoloog van BrabantZorg.

Over seksualiteit en intimiteit mag je praten

SeksuoloogVoor veel mensen is het bespreekbaar maken van problemen rondom seksualiteit en intimiteit moeilijk. Toch is het belangrijk hierover te praten. Het zijn vaak problemen die veel voorkomen en die een grote impact kunnen hebben. Problemen rondom seksualiteit en intimiteit kunnen veroorzaakt worden door een lichamelijke, psychische of sociale beperking. Ook door medicatie kunnen er veranderingen optreden in de beleving van seksualiteit.

Hulp voor u en/of uw partner

Seksuele problemen uiten zich bij iedereen anders. Bijvoorbeeld door schaamte vanwege lichamelijke beperkingen. Ook kunnen er veranderingen binnen een relatie ontstaan, bijvoorbeeld door de veranderde rol van de partner, als verzorger. Een chronische ziekte kan ook seksuele zorgen en problemen met zich meebrengen. Er kunnen vragen zijn over de bijwerkingen van medicatie op het gebied van seksualiteit of vragen over seksuele hulpmiddelen. De seksuoloog verstrekt in een consult hierover informatie. Ook kan er gekozen worden voor een behandeltraject, waar mogelijk ook uw partner bij betrokken wordt.

Meer informatie of een afspraak inplannen

De seksuoloog biedt behandeling en begeleiding aan huis voor mensen die zelfstandig wonen en vanuit de locaties van het Behandel- en Kenniscentrum. Deze behandeling valt onder eerstelijnszorg. Voor informatie of het inplannen van een afspraak kunt u rechtsreeks contact opnemen met het ​Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of ​uw vraag of bericht naar​ ons sturen via het ​behandelaren contactformul​ier.