Psycholoog

​​Ziekte, depressie, dementie of een verhuizing naar een zorginstelling kunnen u uit balans brengen. Wanneer u psychische en/of cognitieve problemen heeft kan de psycholoog u helpen.

Als er een moment komt waarop u niet goed weet hoe u verder moet in het leven, kunt u terecht bij de psycholoog. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aanpassingsmoeilijkheden na een verhuizing, verdenking van dementie, angsten, stemmingswisselingen, verwardheid, rusteloosheid en agressie.

Een advies dat bij u past

PsycholoogOnze psychologen zijn gespecialiseerd in hulpverlening aan cliënten met deze problematiek. Door zich in uw achtergrond, levensgeschiedenis en uw psychisch functioneren te verdiepen, komen zij tot een advies dat bij u past.

Behandeling

De behandeling is gericht op verbetering van uw welzijn en verbetering van de kwaliteit van uw leven. Via een onderzoek, gesprekken en observaties stelt de psycholoog een diagnose. Dit kan uitmonden in een advies, een individuele behandeling of in het opstellen van een begeleidingsplan. Ook uw omgeving kan hierbij betrokken worden. Samen met u en eventueel uw naasten wordt gekeken hoe u de draad weer op kunt pakken.

Meer informatie

Psychologen van BrabantZorg behandelen ook buiten het verpleeghuis en zorgcentra. Als u vanwege psychische klachten door uw huisarts of specialist bent doorverwezen voor psychologische behandeling komt u in aanmerking voor eerstelijnsbehandeling in het kader van de generalistische basis GGZ (GBGGZ). Meer informatie over psychologische hulp bij u thuis vindt u hier.

Afspraak inplannen

Voor informatie of het inplannen van een afspraak kunt u rechtsreeks contact opnemen met het ​Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of ​uw vraag of bericht naar​ ons sturen via het ​be​handelaren contactformul​ier.

​​Onze psychologen zijn aangesloten bij de netwerken ParkinsonNet, Vereniging EMDR Nederland en Nederlands Instituut van psychologen. Meer over onze samenwerking met netwerken​.​