Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de gezondheidsproblemen en de gevolgen daarvan bij ouderen en chronisch zieken. Hij brengt samen met u in kaart welke klachten er zijn en welke hulp u nodig heeft. Niet alleen op medisch gebied, maar ook op het gebied van welbevinden en welzijn. Er wordt gekeken naar de algemene dagelijkse levensbehoeften, maatschappelijke ondersteuning, praktische lichamelijke ondersteuning en bijvoorbeeld dagbehandeling ter ontlasting van de thuissituatie. De specialist ouderengeneeskundige begeleidt ook in de laatste levensfase.

Behandeling en advies

De specialist ouderengeneeskundige is de spin in het web. Hij kijkt naar uw geschiedenis en achtergrond en naar wat voor u belangrijk is. Uw familie wordt hierin in belangrijke mate betrokken. De specialist ouderengeneeskunde overlegt met het hele team van behandelaars en verzorgers en coördineert vervolgens de zorg rondom u.

Daarnaast werkt de specialist ouderengeneeskunde ook samen met de huisarts voor de oudere of chronisch zieke. Dat geldt zowel voor mensen die nog thuis wonen als bij cliënten die in onze wooncentra wonen. De specialist ouderengeneeskunde kan de huisarts onder andere ondersteunen in onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij zijn voor de huisarts laagdrempelig beschikbaar voor consultatie vragen aan huis, deelname aan overleggen in de huisartsenpraktijken of telefonische advisering bij complexe zorgvragen van kwetsbare ouderen.

Medische vakgroep

De medische vakgroep bestaat niet alleen uit specialisten ouderengeneeskunde, maar ook uit verpleegkundig specialisten, physician assistants, basisartsen en artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Zij zijn, net als de specialist ouderengeneeskunde, gespecialiseerd in de ouderenzorg en werken zelfstandig met bewoners en cliënten, maar hebben altijd een specialist ouderengeneeskunde als supervisor.

Zo werken wij bij BrabantZorg

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen: met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners. Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt is dat u uw dagelijks leven zoveel mogelijk voort kunt zetten zoals u dat gewend bent: Elke dag zo fijn mogelijk.

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug:

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf (weer leren), met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Meer informatie

U kunt bij BrabantZorg een specialist ouderengeneeskunde op de volgende momenten tegenkomen

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of uw vraag of bericht naar ons sturen via het behandelaar contactformulier.

​​​