Specialist ouderengeneeskunde

​​​​De specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in gezondheidsproblemen en de gevolgen daarvan bij ouderen en chronisch zieken.

Specialist ouderengeneeskundeDe specialist ouderengeneeskunde brengt samen met u in kaart welke klachten er zijn en welke hulp u nodig heeft. Niet alleen op medisch gebied, maar ook op het gebied van welbevinden en welzijn. Zo kijkt de specialist ouderengeneeskunde naar de algemene dagelijkse levensbehoeften, maatschappelijke ondersteuning, praktische lichamelijke ondersteuning en bijvoorbeeld dagbehandeling ter ontlasting van de thuissituatie. Ook begeleidt de specialist oudergeneeskunde de zorg in de laatsten levensfase.

Coördinatie van de zorg rondom u

De specialist ouderengeneeskunde is de spin in het web. Hij kijkt naar uw geschiedenis en achtergrond en naar wat er voor u belangrijk is. Uw familie wordt hierbij in belangrijke mate betrokken. De specialist ouderengeneeskunde overlegt met het hele team van behandelaars en verzorgers en coördineert vervolgens de zorg rondom u.

Samenwerking met huisartsen

De specialist ouderengeneeskunde zorgt ​ook samen met de huisarts voor de oudere of chronisch zieke. Dat geldt zowel voor mensen die nog thuis wonen als bij cliënten die in onze woonzorgcentra​ wonen. 

De specialist ouderengeneeskunde kan de huisarts onder andere ondersteunen in onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De specialisten ouderengeneeskunde zijn voor huisartsen laagdrempelig beschikbaar voor consultatie vragen aan huis, deelname aan overleggen in de huisartspraktijken of telefonische advisering bij complexe zorgvragen van kwetsbare ouderen.​

Meer informatie of een afspraak inplannen

De Specialist ouderengeneeskunde biedt behandeling en begeleiding aan huis voor mensen die zelfstandig wonen en vanuit de locaties van het Behandel- en Kenniscentrum. Deze behandeling valt onder eerstelijnszorg. Voor informatie of het inplannen van een afspraak kunt u rechtsreeks contact opnemen met het ​Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of ​uw vraag of bericht naar​ ons sturen via het ​behandelaren contactformul​ier.