Maatschappelijk werker

​Een verhuizing naar een zorginstelling is niet altijd gemakkelijk. Maar ook door gemis, een ziekte, rouw en eenzaamheid kunt u uit balans raken. De maatschappelijk werker helpt weer inhoud te geven aan het leven.

Door te luisteren, begeleiding te bieden en adviezen te geven over bijvoorbeeld financiën, gezondheid, relaties, wonen en werken, biedt de maatschappelijk werker u en uw naasten ondersteuning. Ook bij psychosociale problemen als gevolg van ziekte kan de maatschappelijk werker u helpen. U kunt daarbij denken aan rouw- en verliesverwerking als gevolg van veranderingen die in uw leven plaatsvonden.

Praktische hulp en adviezen

Maatschappelijk werkerOok bij begeleiding van ontspoorde zorg, ouderenmishandeling, belangenbehartiging en conflictbemiddeling kan de maatschappelijk werker een rol spelen. U kunt denken aan spanningen tussen een cliënt en diens omgeving, ondersteuning als u minder goed 'in uw vel' zit, maar ook praktische adviezen over bewindvoering.

Begeleiding in groepen of individueel

Maatschappelijk werk richt zich ook op begeleiding en het geven van adviezen aan familieleden. Naast individuele begeleiding bieden wij ook groepsbegeleiding zoals lotgenotengroepen.

Meer informatie

Voor informatie kunt u rechtsreeks contact opnemen met het ​Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of ​uw vraag of bericht naar​ ons sturen via het ​behandelaren contactformul​ier.