Continentieverpleegkundige

Wanneer u last heeft van incontinentie kan een uitstapje of ergens op bezoek gaan een moeilijke opgave zijn. Soms zo moeilijk dat het prettiger is thuis te blijven. Deze incontinentieproblemen worden niet gemakkelijk besproken, ondanks de grote impact die incontinentie op u en uw omgeving kan hebben. De continentieverpleegkundige kan u op deskundige wijze helpen.

ContinentieverpleegkundigeDe ouder wordende mens en langdurig zieken krijgen vaak te maken met plas- en/of ontlastingsproblemen. Vaak leidt dit tot het ontstaan van een sociaal isolement. De continentieverpleegkundige helpt u dit isolement te doorbreken. De continentieverpleegkundige onderzoekt samen met u wat de oorzaak van de problemen is. Mogelijke oplossingen worden door de continentieverpleegkundige en u vastgelegd in een plan van aanpak.

Waarmee kan de continentieverpleegkundige helpen?

De continentieverpleegkundige geeft advies, voorlichting en instructie over regelmaat in stoelgang, plastraining, beperken van obstipatie, de invloed van medicijngebruik, bekkenbodemtherapie en blaaskatheterzorg. Hierbij worden desgewenst ook uw familie en zorgverleners betrokken. Ook geeft de continentieverpleegkundige advies over het gebruik van incontinentiemateriaal.

Vroegtijdige onderkenning

Het is van belang om vroegtijdig problemen te onderkennen. Hoe eerder de problemen in kaart gebracht worden, hoe groter het positieve resultaat van de behandelingen zal zijn. U kunt met al uw vragen, ook wanneer de klachten nog niet erg zijn, bij de continentieverpleegkundige terecht.

Meer informatie of een afspraak inplannen

De continentieverpleegkundige biedt behandeling en begeleiding aan huis voor mensen die zelfstandig wonen en vanuit de locaties van het Behandel- en Kenniscentrum. Deze behandeling valt onder eerstelijnszorg. Voor informatie of het inplannen van een afspraak kunt u rechtsreeks contact opnemen met het ​Behandel- en Kenniscentrum van uw regio of ​uw vraag of bericht naar​ ons sturen via het ​behandelaren contactformul​ier.

Onze continentieverpleegkundigen zijn aangesloten bij het netwerk V&VN Continentiezorg​. Meer over onze samenwerking met netwerken​.​