Contracteringen zorgverzekeraars

16 december 2019

Alle contractbesprekingen voor wijkverpleging, eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg zijn afgerond. Voor alle zorgverzekeraars waarmee BrabantZorg tot een contract wijkverpleging is gekomen, geldt dit ook voor geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf. ​

Voor de wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg hebben we, evenals voorgaande jaren,​ geen overeenkomst met de labels vertegenwoordigd door de inkooporganisatie Caresq. Het gaat om zorgverzekeraars Besured, National Academic, Promovendum, Caresco, Caresq en Aevita (Eucare).

Met de overige zorgverzekeraars hebben we over de hele breedte overeenkomsten af kunnen sluiten. ​​

Declareren zorgkosten

Als BrabantZorg een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten dan kunnen de kosten van de zorg rechtstreeks bij zorgverzekeraar gedeclareerd worden en vindt er, los van een eventueel eigen risico, een volledige vergoeding van de kosten plaats.

Heeft BrabantZorg geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten, dan kunt u contact op nemen met uw zorgverzekeraar. Zij verwijzen u door naar een andere zorgaanbieder.​​

Overzicht contracten zorgverzekeraars

Voor cliënten is in dit schema overzichtelijk gemaakt of BrabantZorg gecontracteerd is door zijn/haar zorgverzekeraar. Daarnaast vermelden zorgverzekeraars ook op hun eigen website welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn voor 2020.