Stoffelijk overschot aangetroffen bij pand BrabantZorg en BrabantWonen

09 januari 2022

Een medewerkster van BrabantZorg heeft op zondag 9 januari een reeds overleden persoon aangetroffen op het terrein waar het pand van BrabantZorg en BrabantWonen gelegen is. Aan haar is slachtofferhulp aangeboden. We zijn heel erg geschrokken van dit alles. We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.